Od 1.2.2016 bylo upraveno mimosoudní řešení sporů

Od 1.2.2016 vešla v platnost novela zákona o ochraně spotřebitele, která nabízí další možnost řešení sporu spotřebitele s prodávajícím, pokud se sami nedohodnou na oboustranně přijatelném kompromisu. Rolí mediátora zákon pověřuje mj. Českou obchodní inspekci.

S ohledem na tuto novelu zákona jsme k 1.2.2016 aktualizovali naše Všeobecné obchodní podmínky, konkrétně bod 7.

Podrobnější informace o novince naleznete ke stažení zde.