Deky na stěhování

Kategorie

Deky na stěhování jsou vhodné k přepravě předmětů, především pak nábytku, během přepravy. Podložením jednotlivých kusů nábytku můžete jednoduše zabránit jeho poničení a poškrábání při manipulaci a samotném převozu ve vozidle. Stejně tak můžete zabránit poničení předmětů za pomoci deky tak, že dekou proložíte předměty skládané na sebe nebo vedle sebe.

Deky je vhodné používat také při přemisťování těžších předmětů, popř. předmětů s ostrými hranami, po plovoucí podlaze, nebo podlaze vyrobené z parket, dřeva nebo linolea.

od do