Přepravky na ovoce a zeleninu

Bedýnky v této kategorii jsou určeny pro distribuci ovoce a zeleniny, zároveň ale vzhledem ke své variabilitě mohou sloužit jako přepravní bedny v ostatních segmentech potravinářského průmyslu, popř. jako skladovací přepravky obecně. Vybrané přepravky mají ATEST pro přepravu potravinářských výrobků.

Nespornou výhodou plastových přepravek je možnost jejich stohování - je možné je skládat na sebe, protože do sebe vzájemně zapadají, čímž ušetříte místo i manipulační náklady. K dispozici jsou i přepravky na ovoce a zeleninu nového typu se 4 odnosnými otvory. 

od do