POZOR! V pátek a v sobotu 23. - 24. 6. 2023 je mimořádně zavřeno. Děkujeme za pochopení.

Ekologie v balení, nové materiály III

Nejen ekologičtí aktivisté, ale i všichni ti, kterým osud naší planety není prostě lhostejný a i oni chtějí přispět malým dílem ke společnému projektu ochrany životního prostředí zmírněním svého vlastního plýtvání, se obrací k novým, ekologicky udržitelným materiálům. Ty lze využít různě a oblast balení si už některé z nich stihnula přivlastnit, protože právě obaly jsou závažným ekologickým problém, pokud se nerecyklují a zůstávají problémem jen o něco málo menším, pokud se recyklují.

Důraz na ekologickou udržitelnost obalových materiálů, vývoj těchto materiálů a apel na jejich masové užívání je sice ještě hudbou budoucnosti, ale právě nyní, v přítomnosti, dochází k přípravě absolutní implementace obalů a balicích technik, o kterých teprve uslyšíme. Jedním z těchto nových vynálezů je mikro-vzorové vylepšení materiálu.

Jedná se o technologii, která transformuje povrch pohárů, či šálků a hrnků s mikro-vzorovou strukturou užívaných pro jednorázové servírování horkých a studených nápojů, aniž by tím byla narušena grafická podoba produktu, kde je užitý materiál stejně důležitý jako jeho vizuální podoba. Takto upravené jednorázové nádobí určené především pro servírování horkých nápojů je důkazem, že na nových materiálech, které se později mohou stát součástí balicího a obalového průmyslu, se skutečně systematicky pracuje.

Nespornou výhodou tohoto obalového materiálu, ze kterého by se snad později mohly vyrábět i různé jiné předměty jako například obaly ve formě lahví, kartonů, nebo potravinových boxů, je, že při jeho výrobě není užíváno žádných dalších chemických složek. Požadavky na nové a nové obalové materiály musí být spojovány s ekologickou čistotou a možností recyklace, jinak by kvůli nadužívání, či nedostatečné recyklaci obalů, a to převážně těch plastových, mohlo dojít k ekologické katastrofě ohromných rozměrů. Krůček po krůčku se tedy obaly stávají šetrnějšími k životnímu prostředí, což snad v budoucnu ocení i zákazník a upřednostní tyto nové technologické vynálezy na úkor klasických obalových materiálů.