Ekologie v balení, nové materiály II

Publikováno: 24. 9. 2016

Nejen ve sféře balení, ale i všude tam, kde se obalování a zabalení produktů stalo nedílnou součástí procesu výroby, či exportu, se velký důraz klade na ekologickou stránku věci. Protože výroba, distribuce i následná recyklace v současnosti používaných obalových materiálů je dosti náročná, co se týká dopadů na životní prostředí, je trendem posledních několika let zaměřovat pozornost v oblasti výroby na výzkum takových materiálů, jenž by mohly být použity jako obaly, jejichž dopad na přírodu kolem nás by se minimalizoval.

Apel na zodpovědný přístup k budoucnosti tedy odstartoval a v oblasti balení a obalování dal vzniknout snahám o vývoj takového obalového materiálu, který by se stal důstojnou alternativou plastu a papíru a navíc se pyšnil ekologickou udržitelností. Jedním takovým materiálem, který zahájí revoluci v oblasti balení a obalování a který se leskne na horizontu budoucnosti, aby potěšil všechny, kterým není lhostejná ekologie, tady a teď, je MFC.

Jedná se o zkratku anglického slova Micro-Fibrillated Cellulose, tedy mikro-vláknová celulóza. Tento jedinečný vynález je sám o sobě recyklátem, vyráběn je z rostlinného odpadu a používá se k zesílení a odlehčení vláken výsledného produktu. Jistě nikoho nepřekvapí, že právě tento obalový materiál by byl pro celou sféru balení velkou vzpruhou. S MFC by se různé druhy obalů staly nejen lehčími, a přitom odolnějšími, ale díky organickému základu obalu především ekologickými ve smyslu jejich snadné recyklace. Takto upravená celulóza je pevnější než skleněné nebo uhlíkové vlákno, ale mnohem lehčí, než výše zmíněné materiály.

Sebekřehčí zboží zabalené do MFC bude dokonale chráněno před povrchovým poškozením. Nový materiál, který se snad stane alespoň součástí obalových materiálů, se pyšní vlastnostmi jako stvořenými pro export a balení a díky tomu, že je jeho podstatnou složkou rostlinný a nikoliv stromový odpad, je jeho výroba a produkce ekonomicky i ekologicky nenáročná. Výrobky z celulózy, ať už využívané v oblasti balení, či nikoliv, tak mohou přivítat budoucnost s novým, lepším složením.

autor:
Jiří Novák

marketingový specialista


Související zboží