Vážení zákazníci, od 23. 12. 2023 do 1.1. 2024 bude prodejna v Praze zavřená. Objednávky začneme odesílat 2. ledna. Prodejna bude opět otevřená také v úterý 2. ledna. Více informací.

Jak na bezpečné stohování - nezapomínejte na váhu

V minulém článku jsme se podívali na bezpečnost a pravidla stohování. Zajímala nás především výška a náklon, závisí na nich totiž stabilita celého stohu. Jistě jste si ale všimli, že jsme zatím nemluvili o třetí důležité veličině – o váze.

I ta je pro správné stohování důležitá. A hned z několika hledisek. Zparvé jde o nosnost samotné palety, která se liší dle materiálu i stavby. Při stohování několika palet na sebe se hmotnosti sčítají a musíte si předem spočítat, jaké zatížení bude na nejnižší paletu ve stohu působit. Pokud stohujete ohradové nebo sloupkové palety, berte v potaz i pevnost stěn, které se při větším zatížení mohou ohnout, zhroutit nebo provalit.

Základna palety není nikdy rovná, většinou má dvě nebo tři lyžiny nebo bývá ve styku s podložkou v několika opěrných bodech. Její váha (a váha dalších na ní nastohovaných palet) tak není rozložená po celé její ploše, ale je nejvyšší právě v těchto styčných bodech. I na tohle tedy ve výpočtech pamatujte.

Pokud skladujete do regálového systému, musíte znát i nosnost celého systému, konstrukce i samotných regálových kójí. Pokud máte regály od kvalitního dodavatele, budete mít všechny údaje v dokumentaci. Nezapomeňte ale každý regál opatřit štítky, které nosnost budou uvádět. Zaměstnanci skladu získají přehled o tom, jak bezpečně a efektivně plnit jednotlivé kóje.

Hlídat si nosnost palet, beden nebo celých regálů je ve skladech a logistice rutinou, někdy se ale zapomíná na to, co je úplně dole. Na nosnost a stav podlahy. Pokud prostory dříve jako sklad nesloužily, nechte si od odborníka analyzovat, v jakém stavu a kondici podlaha je a zda vydrží zatížení v řádu (desítek) tun, které ji určitě čeká. Případně investujte do speciální průmyslové podlahy, která je na těžkou práci stavěná.

Kromě nosnosti je důležitá i její rovnost. Podle skladovacích norem je maximální povolený sklon skladovacích ploch určených ke stohování 0,9 %. Pokud tohle vaše podlaha nesplňuje je nutné položit novou případně pořídit nastavitelný regálový systém.