Jak na bezpečné stohování – výška a náklon stohu

Stohování dokáže ve skladu ušetřit spoustu místa, při manipulaci a přepravě zboží zase mnoho času. Ale nese sebou bezpečnostní rizika. Asi si dokážete představit, že zhroucení několikametrového komínu nastohovaného zboží udělá slušný nepořádek a ohrozí zaměstnance. Proto má stohování jasná bezpečnostní pravidla, která je nutné dodržovat. Dnes se podíváme hlavně na výšku stohu.

Stohování se používá zejména při paletovém skladování. Jednotlivé druhy palet však mají odlišné složení, nosnost či pevnost a tím pádem pro ně platí i rozdílná pravidla pro stohování. Limity pro stohování by měly být napsané v dokumentech přímo u palety, nebo ji musí znát výrobce a dodavatel.

Některé druhy palet lze stohovat až do 8 metrů, ale u většiny se bavíme o nižších výškách. Jde převážně o starší modely palet, ale i klasické palety s rozměrem 600 x 800 mm. Ty lze stohovat pouze do 2 metrů výšky. U ohradových palet zase závisí na délce klopných stran. Ty s délkou jedné ze stran do 700 mm stohujte pouze do 4 metrů, s delší hranou můžete až zmíněných 8 metrů.

Samozřejmostí je, že se bavíme o paletách v perfektním stavu. Poškozené palety musíte naopak okamžitě vyřadit, popřípadě je využívat jiným způsobem než pro stohování. Důvod je dvojí. Poškozená paleta má zpravidla menší nosnost a tudíž by se pod vahou dalších palet mohla zhroutit a zadruhé má většinou i vadnou geometrii. To pak zapříčiní větší náklon stohu a jeho celkovou nestabilitu.

Právě svislé naklonění vám často napoví, že se stohem není něco v pořádku. Pro bezpečné stohování určují normy maximální povolený náklon v hodnotě 2 % výšky stohu. Při větším náklonu je nutné stoh buď znovu srovnat nebo ho zcela rozložit, protože riskujete jeho zhroucení. Okamžité rozebrání je pak nutné, pokud se dva stohy opírají vzájemně o sebe. Při náklonu a pevnosti stohu také záleží, zda se bavíme o vnitřním nebo venkovním uskladnění. Právě venku může být náklon stohu kvůli větru ještě nebezpečnější.

S náklonem souvisí i stohování palet, které naložíte materiálem, který není na své horní straně plochý nebo je jakkoli nestabilní. V takovém případě musíte paletu vybavit vhodným rámem nebo nástavcem, který bude rovný a do kterého další paleta bezpečně zapadne. Tímto v podstatě uděláte z běžné palety paletu ohradovou nebo sloupkovou.

 

Související zboží