Během Velikonoc máme zavřeno od pátku 7. 4. do pondělí 10. 4. 2023. Otevřeno bude opět od úterý 11. dubna.

Jak na správnou montáž nopové fólie

Nákup té správné nopové fólie vám ještě správné odvlhčení základů nezajistí. Důležitá je i montáž. Doporučujeme pozvat si na ni odborníky, ale pokud pracujete s napjatým rozpočtem, je to jedna z činností, kterou při stavbě zvládnete sami.

Zaměříme se na vertikální montáž k základům budov. Ještě před samotnou pokládkou fólie zkontrolujte stav základů. Pokud při výkopu okolo základů zjistíte, že někde chybí část kamenů nebo cihel nebo jsou v nich větší díry, všechny tyto mezery ještě před položením fólie znovu vyzděte. Fólii na stěnu připevněte pomocí speciálních hřebíků s plastovou podložkou nebo hřebů s kotvící podložkou a hmoždíky.

Fólii upevňujte nopy směrem ke zdivu, aby mezi nopy dobře proudil vzduch. To je klíčové pro odvětrávání zdiva. Spodní ukončení je nejčastěji zahnuté v kombinaci se štěrkem a drenážní trubkou. Nopová fólie má jeden okraj bez nopů a právě tento okraj musí směřovat směrem dolů. Horní ukončení je potřeba provést řádně správnou ukončovací lištou, která také pomáhá správné cirkulaci vzduchu. Na horní straně si pohlídejte, ať není fólie zaomítnuta nebo jiným způsobem utěsněna.

Jak na spojování fólií

Pokud je potřeba použít více nopových fólií vedle sebe, vyměřte si vše tak, aby jejich spoj nebyl na rohu budovy. Spoj je vždy nutné mít minimálně 50 cm od rohu stěny. Spojení dvou nopových fólií vyžaduje přesah minimálně 20 cm a zároveň ho proveďte tak, aby do sebe nopy obou fólií v překryvu zapadly. Většinou by takový přesah měl mít 3 – 5 nopů. Záleží na jejich velikosti a rozmístění.

Pro opravdu pevný spoj je dobré k sobě oba kusy fólie přilepit pevnou kaučukovou páskou nebo tmelem na bázi asfaltu. Možné je obě fólie spojit i svařováním horkým vzduchem.

Pokud vše zvládnete bude vám odměnou kvalitní ochrana zdiva. Nopové fólie jsou odolné, mají dlouhou životnost a jsou pevné v tlaku i tahu.

Související zboží