Jak probíhá recyklační proces papíru I

Že je v dnešní době přehlcené odpadem recyklace skutečně nutná by zpochybnil jen málokdo. Stačí se podívat, jaké problémy způsobuje velké množství produkovaného odpadu a spočítat si, jak by asi svět kolem nás vypadal, kdybychom nerecyklovali vůbec. Ta představa není vůbec radostná, možná do několika měsíců, ale spíše týdnů bychom se topili v odpadcích a s námi všechno živé kolem nás.

Jistě je lepší řešit příčinu a ne následek a redukce obalů, ať už kovových, plastových nebo papírových se pomalu ale jistě dostává na pořad dne a možná, že se jednou dožijeme toho, že bezobalový prodej bude otázkou prestiže. Zatím to tak ale není a my můžeme investovat náš čas, peníze a hlavně nápady do možností recyklace odpadu, který produkujeme ve stále větším a větším množství.

O papírových obalech a výrobcích z papíru už bylo řečeno mnoho, stejně tak jako o možnostech recyklace tohoto oblíbeného mimo jiné i balicího materiálu. Ale jak vlastně taková recyklace probíhá? Co se s papírem děje? Vždycky se o recyklaci papíru nemluvilo tak otevřeně jako dnes a vlastně celý proces začal docela pozdě. Až během první světové války ve Spojených státech. Na nějakou dobu byl přerušen, ale s množícím se odpadem a jeho neblahými důsledky na životní prostředí se k recyklaci papíru přistoupilo znovu během druhé světové války.

Nejen, že bylo třeba likvidovat následky konzumu, hlavním hnacím motorem recyklace byla ekonomická potřeba, za války se zkrátka více peněz investovalo do výroby zbraní a lékařského materiálu a s tím ostatním bylo třeba zacházet opatrně, užívat věci znovu a znovu, anebo recyklovat a vyrábět z již jednou použitého materiálu. V dnešní době je recyklace papíru ve Spojených státech jedním z nejčastějších typů recyklace vůbec a rychle se rozrůstajícím byznysem. Až sedmdesát pět procent materiálu užitého na výrobu nových papírových výrobků pochází z recyklovaných zdrojů.