POZOR! Během státního svátku ve čtvrtek 28. 9. 2023 máme zavřeno. Děkujeme za pochopení.

Jak probíhá recyklační proces papíru II

Že je papír, přes veškeré složitosti a energetickou náročnost procesu recyklace třeba třídit, je jisté a jedná se o nevyvratitelný fakt. Každý z nás si asi dokáže představit, jak by to vypadalo, kdyby se netřídilo a následně nerecyklovalo. Jak konkrétně se tedy k vyhozenému a vytříděnému papíru přistupuje, aby mohl být tento materiál často užívaný k balení znovu použit na výrobu nových papírových obalů nebo tašek? V první řadě je třeba papír sesbírat a potom nastává doba čištění.

V tomto okamžiku je veškerá pozornost soustředěna na dekontaminaci materiálu. Do procesu čištění mohou být zapojeny různé druhy přístrojů, které ho usnadňují nebo vůbec umožňují. To, jaký konkrétní přístroj bude do procesu čištění zapojen, závisí mimo jiné na budoucím účelu recyklovaného materiálu, záleží totiž na tom, jak moc papír musí být čistý. Když je papír vyčištěn natolik, že o vzniklém materiálu lze říct, že bylo pro jeho úpravu učiněno maximum, přichází na řadu další fáze. Nazývá se drcení a v zásadě jde o to vytvořit kašovitou papírovou směs za pomoci drtiček papíru a promísení vzniklých papírových kousků s vodou.

Další fáze je o něco klidnější, nic už se neseká, neřeže ani nestříhá, důležité je tu pozorování. Je nutné důkladně vzniklou směs prozkoumat a vyloučit přítomnost cizích materiálů nebo dokonce objektů, které by další fáze recyklačního procesu mohly narušit. Pokud je vše v pořádku, může se papírová kaše přemístit do centrifugy, kde dochází k dalšímu čištění. Ve stroji se tvrdá papírová vlákna oddělí od zbytku recyklovaného materiálu.

Další nutností je zbavit materiál jakýchkoliv známek inkoustu z novin nebo časopisů. A pak přichází další čištění, a pokud je výsledek nepřesvědčivý a není zcela ke spokojenosti obsluhujících zaměstnanců recyklační továrny, je někdy třeba přistoupit i k bělení. A nakonec je tu fáze, kdy z něčeho starého vzniká nový produkt, což je jedna z těch příjemnějších fází, kdy je něco, co se vyhodilo přeměněno ve zcela nový papírový obal.