Jak se měří tlumení zvuku?

Jak se měří tlumení zvuku?

Pokud pracujete v hlučném prostředí, měli byste své uši chránit před poškozením. Horší sluch nebo jeho ztráta jsou nevratné. Všechny ochranné pomůcky udávají nějakou hodnotu ochrany, my se blíže podíváme na to, jak se v těchto hodnotách orientovat.

Poškození či ztráta sluchu je podle agentury pro bezpečnost a zdraví při práci nejčastějším „pracovním úrazem“ v EU. Potenciálně nebezpečné úrovni hluku je v práci odhadem vystaven každý třetí zaměstnanec. Za nebezpečnou hladinu, při jejímž překročení má zaměstnavatel povinnost obstarat zaměstnancům ochranné pomůcky, je dle zákona hluk o intenzitě 85 db.

U chráničů sluchu, ať už to jsou špunty nebo sluchátka, většinou přímo najdete hodnotu, o kterou dokáží zvuk tlumit.

Nejčastěji se u nás používá označení „útlum zvuku“. Vedle útlumu zvuku se často setkáte i se zkratkou SNR. Ta se používá v celé Evropě. Pokud ochranné pomůcky kupujete v USA, setkáte se ještě s označením NRR (Noise Reduction Rating).

Každý výrobce musí své ochranné prostředky nechat testovat. Hodnotu SNR jim tak přidělí nezávislá laboratoř podle mezinárodně uznaných standardů.

Hodnota útlumu zvuku i SNR se udává přímo v decibelech. Nemusíte tak nic převádět a stačí vám jednoduché sčítání a odečítání. Trochu složitější je situace u amerických výrobků. Mezi NRR a SNR neexistuje přímá konverze nebo vzoreček a převody jsou tak pouze orientační. NRR bývá zpravidla o 2-3 body nižší než hodnota SNR.

Proč 30 decibelů není vždy 30 decibelů

Mějte na paměti, že hodnota udávaná jako útlum zvuku je jen jakýmsi průměrem. Zvuky se totiž šíří na různých frekvencích. Sbíječka a sekačka na trávu možná vydávají stejně hlasitý zvuk, ale v různých frekvencích, které budou sluchátka a špunty tlumit různě.

V reálu pak může hodnota útlumu zvuku 20 decibelů vypadat tak, že vysoké frekvence tlumí o 24 db, střední o 18 db a nízké o 17 db.

Často jsou pracovní sluchátka konstruována tak, aby lépe tlumila zvuky o nízkých frekvencích. Tak utlumí monotónní zvuky motorů strojů na nižších frekvencích a vyšší frekvence odpovídající lidskému hlasu tlumí méně, aby spolu pracovníci mohli mluvit i se sluchátky.

Pamatujte i na to, že pokud vám sluchátka na hlavě budou špatně sedět a nebudou vám na uši dobře doléhat, tlumící efekt bude nižší.