Jak se testuje kvalita vlnité lepenky?

Pokud při řešení obalů koukáte pouze na cenu jako hlavní parametr, tak vězte, že je to celé trochu složitější. Není totiž lepenka jako lepenka.

Nejenže lepenka může mít různý počet vrstev (to asi nikoho nepřekvapí), ale jednotlivé vrstvy mohou mít navíc různou stavbu, kvalitu materiálu a to se odráží i v účelu, na který se různé krabice či proklady hodí. Vám se ale nechce trávit hodiny spekulováním, jaké krabice jsou pro vás ty pravé. Tomu rozumíme.

Proto se vyplatí sledovat výsledky testů a certifikace. Lepenka se testuje ve dvou hlavních parametrech. Prvním je hranová pevnost. Ta vyjadřuje, jaká síla je nutná pro zborcení hrany lepenky. Síla působí kolmo na vlnu a je naprosto klíčovým parametrem materiálu. Udává totiž, kolik toho stěny vydrží při kolmém tlaku. Čím více odolná hrana je, tím více vydrží při stohování krabic na sebe nebo třeba při pádu.

Druhou měřenou hodnotou je pevnost v průtlaku. Ta měří tlak, který je potřeba vyvinout, aby se lepenka protrhla ze strany. To je největší problémem, pokud balíte sypké věci, ale protržený balík si nepřeje nikdo i když obalem chráníte věc, co se nemá jak poškodit. Proto je i tento parametr důležitý. Pevnost v průtlaku je přímo úměrná podílu čerstvých vláken, plošnou hmotností a druhem celulózy ze které jsou jednotlivé vrstvy vyrobeny.

Dvě nejrozšířenější normy, které vyjadřují parametry vlnité výrobky se jmenují FEFCO a DIN. Používají je výrobci i prodejci a zjistíte z nich složení a typ materiálu. Ta známější - Fefco - je evropské sdružení výrobců vlnité lepenky a kromě certifikací a testů také člení lepenky do kvalitativních tříd a vydává katalog konstrukcí obalů.