Jak skartovat podle stupně utajení

Jak skartovat podle stupně utajení

Bez skartovačky se neobejde žádná firma. Asi nechcete, aby si kdokoli otevřel popelnici a pročetl si účetní doklady, smlouvy, faktury a podobné citlivé údaje.

Znehodnocení citlivých dokumentů je upraveno zákonem, který určuje, jakým způsobem je povinné některé dokumenty a informace zničit.

Protože důvěrné dokumenty ministerstva obrany podléhají většímu utajení než smlouva vaší firmy s dodavatelem, nabízí i skartovací stroje hned několik bezpečnostních stupňů. Lidskou řečí – různé skartovačky vám dokumenty rozstříhají na různě malé částečky. Čím menší kousek papíru, tím vyšší úroveň bezpečnosti.

Ale nemusí jít hned o vládní dokumenty. I vy máte ve firmě více důvěrné a méně důvěrné dokumenty a tak se můžete rozhodnout, jaký stupeň ochrany u skartovaných dokumentů zvolíte.

Pro skartování platí různé normy, my se budeme řídit pravidly Národního bezpečnostního úřadu. Ten rozeznává 4 úrovně ničení utajovaných dokumentů dle úrovně bezpečnosti.

Úroveň utajení Velikost skartovaných částic
Vyhrazené Přímý řez

Šířka pruhu do 6 mm

Plocha částic do 320 mm2

Důvěrné Křížový řez

Šířka částic do 4 mm

Délka částic do 80 mm

Přímý řez

Šířka pruhu do 2 mm

Délka pruhu do 297 mm

Tajné Pouze křížový řez

Šířka částic do 2 mm

Délka částic do 15 mm

Přísně tajné Pouze křížový řez

Šířka částic do 0,8 mm

Délka částic do 13 mm

Z jiných norem můžeme zmínit například DIN 32757 nebo DIN 66399. Princip je ale u všech norem a nařízení stejný. Čím vyšší bezpečnost vyžadujete, tím menší částečky musí po skartaci zůstat.

Velikost ovlivníte i volbou řezu. Přímý řez vám z papíru udělá proužky. Jde o řez používaný pro méně citlivé dokumenty, protože řeže papír pouze v jednom směru. Výhodou přímého řezu ale je možnost řezání více listů najednou a skartace je tak rychlejší. Křížový řez řeže v obou směrech a je tedy bezpečnější.

Většina firem nepracuje s důvěrnými či tajnými informacemi v pravém smyslu slova, zajisté však pracuje s osobními údaji svých zaměstnanců a vlastními důvěrnými ekonomickými daty. Většině firem postačí svá citlivá data skartovat na úrovni „důvěrné“.

Citlivé údaje nemáte jen na papíře

Už pár desítek let není papír jediným datovým nosičem. Citlivá data máte uložena jistě i na CD, DVD, na kreditní kartě a existují i další úložiště, třeba filmové či magnetické pásky nebo paměťové a čipové karty. Bezpečnostní pravidla platí i pro tyto datové nosiče.

Výrobci skartovaček na to myslí a tak kvalitnější kancelářské skartovače podporují skartaci i pevnějších datových nosičů jako jsou právě CD a DVD.

Dejte si však pozor na to, že pro tyto datové nosiče mohou platit jiná pravidla ohledně velikosti skartovaných částic. Například malé nosiče typu mikrofilm či čipová karta musí být pro stupeň důvěrné skartovány na částice menší než 1 mm2, pro stupeň tajné 0,5 mm2 a pro přísně tajné dokonce pod 0,2 mm2.

Pokud chcete myslet nejen na bezpečnost, ale i ekologii vyberte stroj, který skartuje plastové a jiné materiály odděleně od papíru a má i oddělené odpadní nádoby. Pak můžete odpad bz obav třídit.