- POZOR! Dle nařízení vlády je na prodejně možný pouze výdej předem objednaného zboží. Děkujeme za pochopení.

Jak stohovat lepenkové krabice

Jak stohovat lepenkové krabice

Stohování jsme se věnovali už několikrát. Převážně jsme ale psali o stohování palet. Stohují se ale i lepenkové krabice a i jejich skladování má svá pravidla a omezení.

Stejně jako u každého jiného stohování, i u krabic platí, že stohy se smějí zakládat jen na pevné, rovné a nekluzné vodorovné podložce a stohovány mohou být jen předměty neměnného tvaru. Krabice nejsou tak odolné jako třeba plastové a kovové boxy a tak je právě riziko zborcení stěny nebo jiné deformace krabice hlavním problémem, který je třeba řešit.

Nejčastějším způsobem je stohování do sloupců. Při něm skládáte krabice na sebe od rohu k rohu a od strany ke straně až zaplníte celou plochu palety. Druhou možností je skládání do zámku, kdy (stejně jako u zámkové dlažby) skládáte krabice na sebe "na přeskáčku" a stěny krabic na sebe navazují ob jednu řadu.

Ke stohování do zámku ale přistupujte pouze, je-li zboží uvnitř krabic pevné. Pak zámkové skládání zajistí větší stabilitu a pevnost. Pokud je zboží uvnitř krabic měkké, sypké nebo nevyplňuje celou krabici, stohujte jiným způsobem. Zámkové skládání nepevných krabic totiž sníží pevnost stohu až o polovinu a může krabice poškodit tím, že stěny jedné krabice navazují u druhé nikoli také na stěnu, ale na střed.

Vyhněte se skládání krabic do různých pyramidových tvarů. Takové stohy nejsou pevné ani rovné a dochází k poškození zboží. Stejně tak si dejte pozor, aby krabice nepřesahovaly přes paletu. Na problém zadělá i pár centimetrů. Spodní krabice o kraj palety dře a snadno dojde ke zborcení stěn a rozpadu celého stohu. Pevnost krabic je při přesahu přes paletu až o třetinu nižší.

Krabice ve stohu doporučujeme pro větší pevnost ještě obalit například střeč fólií. Případně svázat páskami. U nich ale mějte na paměti, že mohou svými ostrými hranami krabice poškodit.