Jak stohovat lepenkové krabice

Stohování jsme se věnovali už několikrát. Převážně jsme ale psali o stohování palet. Stohují se ale i lepenkové krabice a i jejich skladování má svá pravidla a omezení.

Stejně jako u každého jiného stohování, i u krabic platí, že stohy se smějí zakládat jen na pevné, rovné a nekluzné vodorovné podložce a stohovány mohou být jen předměty neměnného tvaru. Krabice nejsou tak odolné jako třeba plastové a kovové boxy a tak je právě riziko zborcení stěny nebo jiné deformace krabice hlavním problémem, který je třeba řešit.

Nejčastějším způsobem je stohování do sloupců. Při něm skládáte krabice na sebe od rohu k rohu a od strany ke straně až zaplníte celou plochu palety. Druhou možností je skládání do zámku, kdy (stejně jako u zámkové dlažby) skládáte krabice na sebe "na přeskáčku" a stěny krabic na sebe navazují ob jednu řadu.

Ke stohování do zámku ale přistupujte pouze, je-li zboží uvnitř krabic pevné. Pak zámkové skládání zajistí větší stabilitu a pevnost. Pokud je zboží uvnitř krabic měkké, sypké nebo nevyplňuje celou krabici, stohujte jiným způsobem. Zámkové skládání nepevných krabic totiž sníží pevnost stohu až o polovinu a může krabice poškodit tím, že stěny jedné krabice navazují u druhé nikoli také na stěnu, ale na střed.

Vyhněte se skládání krabic do různých pyramidových tvarů. Takové stohy nejsou pevné ani rovné a dochází k poškození zboží. Stejně tak si dejte pozor, aby krabice nepřesahovaly přes paletu. Na problém zadělá i pár centimetrů. Spodní krabice o kraj palety dře a snadno dojde ke zborcení stěn a rozpadu celého stohu. Pevnost krabic je při přesahu přes paletu až o třetinu nižší.

Krabice ve stohu doporučujeme pro větší pevnost ještě obalit například střeč fólií. Případně svázat páskami. U nich ale mějte na paměti, že mohou svými ostrými hranami krabice poškodit.