Karavana II

Karavana II

Ohlídat zboží, které karavana převážela, byl oříšek, jednalo se totiž o velké investice poslané napříč pouští do neznáma. Bylo třeba zboží chránit. A obalové materiály, nejrůznější druhy krabic nebo výplňových materiálů v případě křehkého zboží byly tentokrát na nebezpečí, které mohlo v procesu stěhování nastat, krátké. Ale pokud se zboží v Evropě prodalo, jednalo-li se například o koření, byly zisky enormní. A tak se do bezpečnosti karavan nemálo investovalo. Nakonec tak jako dnes, když raději zainvestujeme do profesionálních balicích a stěhovacích služeb a při vykládání nás nečeká nepříjemné překvapení. Riskantní podnik mohl tedy tehdy člověka ihned proměnit v boháče. A nebo v úplného chudáka. Všechno záviselo na momentálním štěstí a faktoru bezpečnosti. Proto se taky karavany ozbrojovaly.

Ochrana byla samozřejmostí karavany tak, jako je dnes úplným standardem pojištění odesílaného zboží a jeho ochrana za pomoci balení do několika vrstev papíru nebo plastu, nebo vyplňování krabic či boxů výplňovým materiál, které zboží ochrání i při ne úplně hladkém převozu v rámci procesu stěhování. Stěhované zboží bylo přeci jen příliš velkým lákadlem pro nejrůznější bandity. Dnes, při rychlosti, kterou automobily, vlaky, lodě a letadla dokážou vyvinout, není třeba při stěhování, převážení krabic nebo balíků obměňovat dopravní prostředky a řidičům dopřávat zasloužený odpočinek, dříve tomu ale bylo jinak. A tak vznikala i jakási stanoviště pro karavany, kde se cestovatelé mohli občerstvit  a jejich zvířata odpočinout. Dnes máme nakládku a vykládku a někde uprostřed nebo na samém počátku tohoto procesu je skladování. Jedinou nevýhodou karavany byla její nosnost. A tak zatímco dnes, když chceme přestěhovat balík z místa na místo, naložit ho v bodě A a vyložit v bodě B, nemusíme o jeho váze přemýšlet, protože i těžká břemena zvládne hravě přepravit vlak nebo loď, karavana uvezla asi jen třetinu toho, co v té době mohla převézt obchodní loď z Byzance.

S příchodem zázraku v podobě páry a rozvojem dopravních prostředků, které jsou schopny relativně rychle překonat velké vzdálenosti a přestěhovat tak v co nejkratším čase zabalené zboží ke svému příjemci, ale karavana nezanikla. Alespoň ne všude. V odlehlých oblastech se bez její pomoci v oblasti stěhovánía převozu, nakládání a vykládání neobejdou.

Dodnes například vyprahlou saharskou poušť brázdí velbloudí karavana. Úhledně zabalené balíčky s luxusním zbožím na hřbetech velbloudů ale nahradila například semena rostlin a stromů nutná pro rozvoj zemědělství na jednom z nejsušších míst světa. Ta jsou balena do odolných obalových materiálů, které je ochrání před žárem a horkem. Karavana se tedy úplně neztratila, ale funkci té původní převzaly spíše stěhovací a zásilkové služby a také firmy specializující se na balení, obalování, skladování, montáž a stěhování.