Nové, trvale udržitelné obalové materiály I

Rok za rokem…ale buďme spravedliví, v podstatě den za dnem, protože pokrok jde dopředu opravdu až neuvěřitelně rychle, nám odvětví balicích materiálů přinese něco nového, nějakou čerstvou novinku, která má zkvalitnit naše životy, urychlit proces balení, nebo zlepšit podmínky, které s balením a obalováním souvisí.

A protože každá strana má dvě mince a každá výhoda v podobě již výše zmíněného ulehčení, odlehčení, nebo výhody s sebou zákonitě přináší i temnější stranu fenoménu, vzniká s takovým pokrokem i spousta odpadu. A tento odpad vzešlý z nových a lepších balicích materiálů je samozřejmě překážkou na cestě k čistšímu a ekologicky udržitelnějšímu životnímu stylu, který by nám na naší planetě zajistil ještě alespoň několik bezstarostných desítek let, kdy se nebudeme potýkat s následky globálního oteplování, nebo plavat v odpadu.

I když jsou jistě nové materiály, které používáme na balení, obalování a expedici balíků, nespornou výhodou v tomto odvětví, je třeba se zamyslet hlavně nad budoucností balicích materiálů a této oblasti obecně. Jak to zařídit, abychom mohli bezstarostně balit a odesílat balíky, balíčky, zalepovat papírové krabice, zatloukat ty dřevěné a plnit je výplňovým materiálem, naplňovat igelitové tašky a pytle bez špatného svědomí z budoucích důsledků, které mohou nerecyklované balicí materiály způsobovat životnímu prostředí a tedy i nám samotným?

Řešením by byly takové balicí materiály, které jsou z hlediska ekologie trvale udržitelné a vlastně nezávadné pro životní prostředí. Obalové materiály se totiž zdaleka netýkají jen transportních a expedičních služeb. Jejich využití je mnohem širší a tak i dopad použitých obalových materiálů - nejrůznějších kartonů, papírů, igelitů, ale i plechovek, krabic a lahví, na životní prostředí mnohem fatálnější. A především se použití či nadužívání obalových materiálů týká každého z nás, není to zodpovědnost, kterou lze přesunout na nějakou vyšší instanci.