Nové, trvale udržitelné obalové materiály II

Nové, trvale udržitelné obalové materiály II

Naštěstí se o obalech obecně a o obalových a balicích materiálech mluví mnohem více, než před lety a do povědomí spotřebitelů, nejen těch, kdo s obalovými materiály přímo pracují v rámci výkonu svého zaměstnání nebo jako adresáti odesílaných zabalených zásilek, zvětšuje. Stáváme se mnohem více uvědomělejšími konzumenty a naším potřebám a požadavkům se tak přizpůsobují i balicí a obalové materiály.

Profesionálové – firmy, které se zabývají balením a obalování expedovaných předmětů, ale i balením potravin a jiných produktů, které nemíří k adresátovi jako jedinci, ale například do supermarketů a obchodních center, hledají způsob, jak užít takový materiál, který byl vymyšlen, navrhnut a vyroben s ohledem na udržitelnost a ekologickou odpovědnost. V poslední době se na trhu objevilo hned několik takových materiálů, které lze bez obav z dopadu na životní prostředí, použít. A které to tedy konkrétně jsou? Které obalové materiály lze tedy využít jako alternativy k těm klasickým, jak je známe, jako jsou papír, plastový či igelitový obal, tašky, pytle, balicí papír a nejrůznější výplňové materiály?

Nový materiál, který snad provede revoluci v balení a který se soustředí především na prevenci znehodnocení baleného produktu následkem proniknutí vlhkosti, nebo vody (především pak té dešťové ve formě kapek při transportu zboží, nebo jeho uskladňování), se jmenuje Aqueous Barrier Coatings, což by se dalo přeložit jako hydratační bariérový povlak. A skutečně se o jakýsi povlak, či membránu, která ve formě obalu ochraňuje zabalený produkt, jedná. Podobnou funkci jako tento nový obalový materiál samozřejmě plní i mnoho jeho alternativ včetně igelitových tašek a folií či plastových sáčků a tašek.

Bariérový povlak má ale oproti svým „předchůdcům“ jednu ohromnou výhodu, která se cení především v našem moderním světě, kdy hrozí, že se za pár let budeme doslova topit v odpadcích – do budoucna udržitelný balicí a obalový materiál lze recyklovat. Navíc je i jeho výroba ekologicky nenáročná.