Papírové vs. Plastové obaly III

Že výběr mezi papírem a plastem, ať už v případě nákupní tašky nebo obalového materiálu, není jednoduchý, je jisté. Oba dva hojně v transportu, balení a stěhování používané materiály oplývají řadou výhod a nevýhod, ale zatím co výhody jejich použití jsou nám, jako konzumentům, známé, s jejich nevýhodami a dopadem na životní prostředí do styku zas tak často nepřijdeme.

Výroba papíru je, jak už jsme dokázali, dosti energeticky náročná a dopad produkce papíru na přírodu kolem nás je nepopiratelný. Papír, pokud ho chceme vyrobit, spotřebovává neuvěřitelné množství energie. Dokonce čtyřikrát více než výroba plastových tašek. Spotřeba vody, nejen její znečišťování výrobou papíru, je také jedním z ekologických problémů, které by neměly zapadnout. Na výrobu stejného množství papírových produktů se spotřebuje třikrát více vody než na jejich plastové ekvivalenty.

A teď něco k recyklaci, protože to je věc, která spotřebitele nejspíš v souvislosti s ekologickým dopadem využívání papíru napadne jako první. Bohužel ani s papírem to není tak jednoduché v případě možností recyklace, a to i když bereme v úvahu, že je papír vyroben vlastně z přírodního materiálu. Jeho recyklace je bohužel v mnoha případech neúčinná. Samotný recyklační proces totiž spotřebuje více energie, než je využito na výrobu stejného množství papírových tašek nebo obalů. Až o devadesát procent více energie je tak v konečném důsledku potřeba ke zrecyklování stejného množství papíru oproti plastu.

A skutečný problém nastává ve chvíli, když se papír nerecykluje vůbec. Osmdesát procent komunálního odpadu totiž činí papír. A oproti obecnému předpokladu, že se papír na skládce snáze a rychleji rozkládá než plast, studie bohužel ukazují spíše odvrácenou stranu používání papíru ať už jako obalu nebo tašky či sáčku. Než ale papír rychle odsoudíte, buďte si jisti, že ani plast není jeho ideální alternativou, ačkoliv se jí může na základě výše uvedených srovnání jevit.