Plastové sudy a kanystry – přeprava tekutin spolehlivě

Publikováno: 16. 3. 2016

Voda je základem lidského života, bez níž by lidí nebylo a život bez ní by neexistoval. Už v dávných dobách se lidé naučili vodu od zdroje přenášet a skladovat ji v nádobách k tomuto účelu určených.
 
Dnešní moderní a technologicky vyspělá doba sice spoléhá na stejné principy jako naši předkové, provedení se ale přeci jenom od hliněných nádob dost liší. I dnes jsou pro nás nádoby na vodu a jiné tekutiny nepostradatelné. Skladujeme v nich benzin, přenášíme a uchováváme vodu nebo nejrůznější druhy alkoholu po celou dobu procesu jeho výroby – výroba vína, pálení jablek, švestek nebo třešní a z něho vzniklá pálenka by se bez nádob neobešly.
 

 
Podzim tu bude co nevidět a právě to je doba, kdy jsou všechny kanystry, konve a barely v pohotovosti. Burčák a první víno se ve velkém převáží právě v plastových kanystrech s potravinovým atestem. Tímto způsobem křižují republiku, než se dostanou do místa určení. I díky kanystrům a konvím si po celou dobu transportu uchovávají původní vysokou kvalitu.
 
Jaké tedy máme možnosti a které jsou nejvhodnější typy nádob? Samozřejmě je jejich podoba předurčena účelem a použitím. Zájemce o skladování vody nebo těkavých látek si může vybrat ze široké nabídky nejrůznějších tvarů a velikostí kanystrů.
 
Plastový kanystr s výpustným kohoutkem a objemem 5 až 20 litrů umožňuje tekutinu upouštět po menších dávkách a je tak vhodným doplňkem cestovatelů, kteří země a kontinenty brázdí v automobilech.
 

 
Plastové konve už pojmou větší objem a jsou tedy určeny k dlouhodobějšímu skladování vody, vína nebo pálenky. Velké barely se používají nejen ke skladování již hotových alkoholických nápojů, lze je naplnit i ovocem a díky uchům na bočních stranách je možné je bez problémů přenášet.
 
Konve se širokým hrdlem, kanystry s kohoutkem i bez něj i velké a objemné barely jsou vybaveny šroubovacím uzávěrem a jsou tedy i v pohybu spolehlivým pomocníkem k uchování tekutin, ze kterých nic nevyteče.

autor:
Jiří Novák

marketingový specialista


Související zboží