Předejděte pracovním nehodám ve skladu. Jaká je správná šířka a značení uliček?

Publikováno: 11. 3. 2019
Aktualizováno: 22. 6. 2023

 

V článcích o skladování většinou radíme, jak skladovat efektivněji, levněji a jak lépe chránit zboží. Skladování má ale ještě jeden velmi důležitý aspekt – bezpečnost práce. Tomu se budeme věnovat právě teď.

Ve skladu čas od času k úrazům dochází. Proto bezpečnostní standardy při skladování upravuje legislativa. Nejčastější a zároveň nejvážnější úrazy jsou spojeny s používáním vysokozdvižných vozíků. Nejde jen o případy, kdy vozík přímo srazí zaměstnance. Při nešikovné jízdě, špatném značení a prostupnosti uliček nebo špatném uložení zboží může dojít i ke stržení zboží nebo celého regálu. Zavalení vozíku nebo zaměstnanců těžkým zbožím téměř vždy ústí ve vážná zranění.

Jak předejít úrazům?

Klíčové je dodržení bezpečné šířky v uličkách. Pro sklady, kde se jezdí s vysokozdvižnými vozíky musí být šířka uličky pro průjezd aspoň o 40 cm větší, než je šířka vozíků včetně nákladu. Zároveň je nutné na tyto rozměry pamatovat při nákupu nových vozíků, ale třeba i regálů. Právě tak často dochází k porušení bezpečné šířky uliček. V koridorech, kde se kromě vozíků pohybují zaměstnanci i pěšky musíte navíc ještě vyhradit 1,1 m široký pruh pro pěší.

Při volném skladování materiálu musí být vytvořeny uličky alespoň 0,6 m široké, ale záleží samozřejmě na způsobu přenášení materiálu a jeho velikosti.

Přehlednost díky značení

Všechny uličky, komunikace, parkoviště, překladiště a další logistické zóny musí mít přehledné a viditelné označení. Označení na podlaze musí být viditelně značeno čárami o šířce od 100 do 125 mm a každá zóna či ulička by měla mít svou unikátní barvu dle účelu. Právě barevné odlišení zajistí přehlednost a tím pádem i bezpečnost. Zaměstnanci totiž budou vědět, k čemu která ulička slouží a co na ní čekat.

Nepřehledná a potenciálně nebezpečná místa jako zůžené a snížené profily, křižovatky nebo zatáčky musí být označeny dopravními značkami, černožlutým šrafováním (zúžená a snižená místa) nebo jiným výstražným označením. I zúžená místa musí splňovat výše uvedenou minimální šířku - o 40 cm více než šířka vozíku.

 

autor:
Jiří Novák
marketingový manažer

 

Související zboží