Během Velikonoc máme zavřeno od pátku 7. 4. do pondělí 10. 4. 2023. Otevřeno bude opět od úterý 11. dubna.

Proč je při skladování a logistice důležité tření?

Použití obalů ovlivňuje mnoho fyzikálních vlastností. Pevnost, pružnost a třeba také hladkost. Někdy je totiž důležité, aby obal dobře klouzal po ploše a někdy je to naopak na škodu.

Například při vedení v balících automatech nebo při posouvání v balících a dopravních linkách je vhodné, aby se obal pohyboval co nejpřirozeněji a s co nejmenší námahou. Měl by tedy být co nejhladší. Mezi povrchovou plochou obalu a dopravní plochou musí být co nejmenší tření.

Naopak při logistice a skladování je výhodou, pokud je tření mezi povrchovou plochou a jinou plochou co největší a hladkost povrchu co nejmenší. Při dopravě ani skladování nechcete, aby vám krabice nebo jiný obal klouzal. Zejména u stohového skladování je výhodné, když po sobě jednotlivé obaly nekloužou. Obaly mezi kterými je vyšší tření usnadňují stohování a zvyšují stabilitu stohu.

Tření se dá u materiálů upravovat několika způsoby. Nejčastěji povrchovou úpravou nebo chemicky. Například pytlové papíry se strojně krepují, zdrsnit povrch se může u dřevěných beden i lepenkových krabic. Zmenšení tření, aby byl povrch klouzavější se zase naopak vytváří třeba potřením oleji či vosky. Zvýšit tření při skladování a logistice můžete i tím, že mezi jednotlivé vrstvy přidáte proložku. Například proložkový papír mezi jednotlivé vrstvy krabic. Tření mezi podlahou a nákladem při převozu můžete zvýšit gumovými protiskluzovými podložkami pod palety nebo látkovými dekami. Míru tření ovlivňuje ale i váha zbozí v obalu nebo vlhkost materiálů.

Koeficienty tření určuje státní norma. Zkoušky dvou stejných nebo různých povrchových ploch při stálém zatížení provádí akreditované laboratoře.