Typy polyetylenu - LDPE a HDPE

Publikováno: 8. 3. 2016

Tašky, sáčky, přířezy, fólie a další obaly… Velikost, barvu a další parametry potřebné pro zabalení zboží obvykle rozhodneme snadno. Ale jak se rozhodnout, ze kterého materiálu má být obal zhotoven? Na trhu jsou tyto: Low-density polyethylene (LDPE) a High-density polyethylene (HDPE).
 

LDPE fólie

Low density polyethylene, známý především pod zkratkou LDPE (případně PE-LD), můžeme do češtiny přeložit jako nízkohustotní polyethylen. Vyrábí se za vysokých tlaků a jeho výsledná struktura je rozvětvená. Jednou z technologií, kterou se LDPE fólie vyrábí je vyfukování nízkohustotního polyethylenu, případně směsí z polyethylenu a dalších aditiv. Výhodou této technologie je možnost vyrobit LDPE fólie smrštitelné nebo naopak fólie vykazující minimální smrštění, podle potřeb zákazníka. LDPE se hojně uplatňuje při výrobě vícevrstvých tzv. koextrudovaných fólií.

LDPE fólie jsou nejpoužívanějším typem fólií, známé především pod hovorovým názvem igelit (z odborného hlediska jde však o název chybný, slovo igelit je původním označením pro fólie vyrobené z polyvinylchloridu PVC).

Díky svým vlastnostem jsou LDPE fólie vhodné pro balení široké škály zboží, pro výrobu skupinových a přepravních obalů, k překrývání i jako polotovar pro výrobu svařovaných výrobků.

LDPE fólie jsou označovány recyklačním symbolem 04.

 

Vlastnosti LDPE fólií

Fólie vyráběné z LDPE jsou čiré, bez chuti a zápachu. Přidáním barevných koncentrátů lze dosáhnout různého barevného provedení a pomocí aditiv je možné vyrobit fólie s požadovanými vlastnostmi. Tepelná odolnost LDPE fólií je -50 °C až +85 °C. Za běžných podmínek užívání jsou LDPE fólie odolné vůči většině chemických látek, vykazují minimální navlhavost a dobré elektroizolační vlastnosti.

Čiré LDPE fólie jsou vhodné pro přímý styk s potravinami, v barevném provedení pouze při obsahu pigmentu do výrobcem stanovené koncentrace. LDPE fólie jsou z ekologického hlediska nezávadné, recyklovatelné, lze je skládkovat nebo likvidovat spalováním, při kterém nevznikají životnímu prostředí škodlivé látky. 

 

Použití LDPE fólií

 • teplem smrštitelné fólie pro skupinové balení zboží
 • balení časopisů, reklamních tiskovin
 • fólie pro osobní hygienu
 • fólie pro stavebnictví (paletizační fólie)
 • hydroizolační fólie pro stavebnictví
 • fólie pro zemědělství (např. fólie na balení sena a jiných krmiv)
 • výroba lepivých fólií pro ochranu povrchů
 • výroba plachet pro různá použití
 • polotovar pro výrobu sáčků, košilkových tašek a přířezů
 • polotovar pro výrobu reklamních tašek
 • polotovar pro potisk

 

Možnosti úprav LDPE fólií

 • potisk flexotiskem (až 8 barev)
 • ionizace (povrchová úprava nutná před potiskem)
 • perforace
 • děrování
 • UV stabilizace (úprava fólie, která zamezí rozpadu materiálu vlivem UV záření)
 • antistatická úprava (zamezuje „nabíjení“ fólie statickou elektřinou)
 • antibloková úprava (zamezuje blokování – slepování fólie)
 • snížení hořlavosti přídavkem retardéru hoření neboli zhášedla (přísada snižující hořlavost polymerů)

 

HDPE fólie MIKROTEN®

Fólie MIKROTEN® se používají pro balení širokého spektra výrobků (potraviny, technické předměty, tiskoviny aj.) a dále jako polotovar pro výrobu dalších obalů (sáčky, košilkové tašky, papírové pytle s PE vložkou). Odolnost vůči teplotám −50 °C až +110 °C. Tyto fólie jsou také používány jako komponenty pro výrobu mnoha typů bitumenových pásů vyráběných za studena i za tepla.

Chráněný obchodní název MIKROTEN® pro jednovrstvé vyfukované fólie z HDPE je známou obchodní značkou, která se stala symbolem pro tento typ výrobku, podobně jako zobecnily značky Xerox či Lux.

MIKROTEN® je vyráběn v několika druzích, které se liší svými mechanickými vlastnostmi v závislosti na typu použitého materiálu. Kromě zmiňované tepelné odolnosti vůči teplotám  –50 °C až +110 °C jsou tyto fólie odolné vůči většině běžných chemikálií, nezpůsobují korozi baleného zboží, lze je svařovat. Nepropouští vodu, odolávají vlhku. Mají minimální propustnost vodních par a pachů, kyslík, tuky a aromatické látky propouští velmi málo.

Při dlouhodobém vystavení fólie slunečnímu záření dochází vlivem působení UV záření k postupné degradaci fólií. Jejich životnost je možno na přání zákazníka prodloužit přidáním vhodných aditiv.

 

Balení

Role jsou baleny do přířezu, ukládány na paletu horizontálně či vertikálně, chráněny a fixovány průtažnou fólií nebo paletizačním pytlem.
 

Ekologie

Z ekologického hlediska jsou HDPE folie nezávadné, recyklovatelné, lze je skládkovat nebo likvidovat spalováním, při kterém nevznikají životnímu prostředí škodlivé látky.
 

Styk s potravinami

Jsou vhodné pro přímý styk s potravinami v přírodním provedení, v barevném provedení při obsahu pigmentu do výrobcem stanovené koncentrace.

autor:
Jiří Novák

marketingový specialista


Související zboží