Jak recyklace ovlivňuje kvalitu a využití papíru

Velká část papírů používaných v průmyslu prošla recyklací. Jedná se o krabice, proložkové a balící papíry nebo materiál vlnitých lepenek.

Při recyklaci se nedaří obnovit původní kvalitu a dosáhnout vlastností nového papíru. Papírová vlákna ztrácí pružnost a pevnost a snižuje se obsah celulózy. Zpravidla lze papír recyklovat 5krát až 7krát, než je zcela nepoužitelný i pro nejméně náročné využití. Toto číslo je ale samozřejmě orientační, protože záleží na kvalitě původního papíru a kvalitě recyklačního procesu.

Kvalitnější papíry, které recyklací prošly jen jednou nebo dvakrát a zachovávají si dobré vlastnosti (pevnost, pružnost) se používají jako součást krabic a vlnitých lepenek. V pěti a sedmivrstvých lepenkách bývá mezi svrchními a prostředními vrstvami rozdíl v kvalitě papíru. Na svrchní vrstvy bývá používán často ještě nový, nerecyklovaný papír, popřípadě jednou recyklovaný kvalitní papír, do kterého byla dodána dřevitá příměs pro lepší pevnost a odolnost. Bývá označen jako testliner první a druhé kategorie nebo wellenstoff.

Tyto německá slovíčka označují názvy papírů používaných ve vlnitých lepenkách. Papíry s koncovkou liner označují rovné papíry a zakončení stoff naopak znamená papír vlnitý. Oba dohromady pak dávají základ pro výrobu vlnité lepenky.

Papírový recyklát ovšem neznamená, že se starý papír pouze rozmočí a poté je z něj vytvarován a vysušen papír nový. Ze směsi se třídí nevhodné kusy – voskovaný, křídový nebo jinak chemicky ošetřený papír, dále papíry poškozené, viditelně nekvalitní a silně barvené. Do směsí (zvláště pokud je cílem výroba kvalitnějšího recyklovaného papíru) se přidává škrob, dřevité příměsi a další látky, které zvyšují jeho kvalitu.