Kvalita papírových vrstev ve vlnitých lepenkách aneb co vydrží vaše krabice?

Kvalita papírových vrstev ve vlnitých lepenkách aneb co vydrží vaše krabice?

Vlnitá lepenka se používá jako základní materiál pro krabice nebo i jako samostatný obalový materiál. Může mít tři, pět, ale i sedm vrstev. Víte ale, že i jednotlivé vrstvy jsou z různých materiálů?

Vlnitá lepenka je vlastně několik papírů na sobě. Část z nich je rovný krycí (proložkový) papír a část jsou zvlněné papíry, které dávají lepenkám jejich jméno. Jak se liší rozteče a velikosti vln a jaký vliv to má na vlastnosti krabice už jsme dříve psali. Různé složení a kvalitu mají ale i jednotlivé papíry.

U krycích papírů rozlišujeme tři základní druhy – Kraftliner, testliner a schrenz.

  • Kraftliner je nejkvalitnější krycí papír a bývá používán jako svrchní vrstva. Má minimálně 80% podíl sulfátové buničiny. To znamená, že je vyroben z nového materiálu a nikoli z jednou už recyklovaného papíru. Hmotnost kraftlineru je 115–440 g/m2. Je pevný, dobře odolává proražení a odolá i mírné vlhkosti. Kraftliner použijte při dlouhodobém skladování, při skladování v horších klimatických podmínkách nebo tam, kde očekáváte náročnou přepravu. Pokud se stěhujete a chcete opravdu kvalitní krabice, doporučujeme právě kraftliner s vysokým obsahem buničiny.
  • Testliner je vícevrstvý papír, je vyrobený z recyklovaného papíru a nemá stanovený minimální podíl buničiny. Hmotnost papíru je 120–200g/m2. Oproti kraftovému papíru je pochopitelně levnější, ale má nižší odolnost vůči průtlaku či proražení. Testliner se doporučuje spíše pro balení nenáročného zboží a přepravu na kratší vzdálenosti. Testliner se dále dělí na 4 typy – typ 1 je kvalitou nejblíže kraftlineru, typ 4 je několikrát recyklovaný nepříliš kvalitní papír.
  • Schrenz (česky šedák) je nejméně kvalitní papír vyrobený ze směsného papírového recyklátu. Jeho plošná hmotnost je 70–140 g/m2. Používá se především jako vnitřní vrstva u vícevrstvých lepenek nebo na proložky při skladování.

Podobně se na tři druhy dělí i zvlněná vrstva.

  • Halbzellstoff (polobuničina) se používá pro nejkvalitnější obaly. Je to velmi pevný polobuničitý papír vyrobený z dřevěných vláken, který je odolný proti nárazům. Je tak vhodná pro delší přepravu nebo skladování v náročnějších podmínkách.
  • Wellenstoff (lepší šedák) je recyklovaný ze starého papíru, ale sběrový papír pro jeho výrobu je vytříděn, aby byl kvalitnější a měl lepší pevnost. K tomu se do něj přidává škrob, čímž se jeho pevnost blíží polobuničině.
  • Trojici uzavírá opět Schrenz, tedy nejméně kvalitní papír, tzv. šeďák.

U obou druhů papíru platí přímá úměra mezi kvalitou a cenou. Proto se při výběru řiďte tím, jaké zboží balíte, jak ho balíte a skladujete a jak dlouhá a náročná bude jeho přeprava. Při zbytečně kvalitních obalech budete prodělávat. U příliš levných zase riskujete poškození přepravovaného zboží.