Kritéria vyměnitelnosti europalety

Kritéria vyměnitelnosti europalety

Europaleta je základní jednotkou logistiky zboží v Evropě. Téměř vše se převáží a skladuje na paletách. Výrobci musí dodržet řadu nařízení a norem, které musí dodržet i ten, kdo chce paletu vyměnit.

Paleta je výměnná. Když z ní zboží vyložíte, nevracíte ji odesílateli, ale používáte ji dále. Naložíte na ni další zboží nebo ji dáváte na výkup. Aby ji od vás někdo jiný přijal, musí splňovat několik parametrů a být v dobrém stavu. Paleta poškozená nebo jinak nevyhovující není nadále výměnná.

Stejně jako platí pravidla při její výrobě, existuje sada norem a nařízení i pro jejich výkup či výměnu.

Jaká jsou kritéria vyměnitelnosti?

  • Paleta musí být vyrobena licencovaným výrobcem – označení výrobce najdete na prostředním špalíku.
  • Musí mít označení EUR – Toto označení najdete na pravém špalíku palety. Chybou je i to, pokud je označení EUR uvedeno na jiném místě palety než na pravém špalíku.
  • Nesmí chybět žádný konstrukční prvek palety – na mysli máme zejména chybějící prkna nebo špalíky. Takovou paletu je nutné vyřadit. Problémem jsou i chybějící hřebíky, i ty mají definovaný počet a umístění.
  • Paleta nesmí být nijak poškozena – škrábance a třísky nevadí, s paletami se nezachází v rukavičkách. Důležitá je pevnost a nepoškození všech prken a špalíků. Nic nesmí být uštíplé nebo uražené tak, aby byl vidět hřebík.
  • Paleta musí být v dobrém stavu – vadí silnější znečištění a zejména plísně a hniloba. Vadou je i stav, kdy je z jakéhokoli důvodu překročen vnější rozměr palety o více než 1 cm.
  • Nesmí být opravována nezpůsobilým výrobcem – některé závady se dají opravit, servis však mohou provádět pouze firmy s licencí. „Razítko“ svědčící o opravě vhodnou firmou patří také na prostřední špalík. K opravě musí být použité díly, které rozměrově a kvalitou splňují normy.