POZOR! V pátek a v sobotu 23. - 24. 6. 2023 je mimořádně zavřeno. Děkujeme za pochopení.

Víte, co znamenají různé symboly na obalech?

Na krabicích, bednách a dalších obalech se kromě firemních log a potisků můžete setkat i s různými symboly a znaky. Často jim nevěnujete pozornost, ale možná jste se už párkrát zamysleli, co která značka znamená. A asi to nevíte.

Setkat se s nimi můžete téměř na každém obalu. Některá loga jsou více povědomá. Například taková značka CE. Ta dokládá, že výrobek splňuje legislativní požadavky EU a může být uveden na trh Evropského hospodářského prostoru. Také splňuje základní požadavky na bezpečnost, ochranu zdraví nebo životní prostředí.

Další známou značkou je RESY. Setkat se s ní můžete na papírových a kartonových obalech. Už podle trojúhelníkových šipek je jasné, že logo má asi něco společného s recyklací. A opravdu je to tak. Logo potvrzuje, že použitý materiál krabice je recyklovatelný a dále znovu zhodnocený. Pod logem je vždy ještě malé číslo, které označuje výrobce produktu.

Nedávno jsme zde psali o normě ISPM 15 (International Standards for Phytosanitary Measures) a ta má samozřejmě také své logo. Standard ISPM se týká dřevěných obalů a má zajistit, aby nedošlo k zavlečení dřevních škůdců do jiných zemí. Obaly musí projít tepelným ošetřením, může se na ně použít pouze odkorněné dřevo nebo se sterilizují pomocí plynu. Logo obsahuje informace o výrobci, o zemi i oblasti původu a samozřejmě typu ošetření.

Celou škálu znaků používají výrobci plastových obalů. Jednotlivý symbol totiž značí konkrétní typ plastu, ze kterého je obal vyroben. Graficky se jedná o tři šipky ve tvaru trojúhelníku, které mají uvnitř různá čísla. 01 značí PET, 03 zase PVC. Celkem je značek zhruba dvacet. Tyto značky mají i jiné druhy obalů, takže stejné logo s číslicí 41 například označuje výrobek z hliníku.

Log spojených s recyklací existuje celá řada, některá jsou oficiální a povinná, některá si na výrobky a obaly přidávají sami výrobci.

Není nutné si všechny značky pamatovat, ale když je na obalu uvidíte nyní, možná si vzpomenete, co o výrobku říkají. Taková znalost rozhodně není na škodu.

Související zboží