- POZOR! Dle nařízení vlády je na prodejně možný pouze výdej předem objednaného zboží. Děkujeme za pochopení.

Víte, co znamenají různé symboly na obalech?

Víte, co znamenají různé symboly na obalech?

Na krabicích, bednách a dalších obalech se kromě firemních log a potisků můžete setkat i s různými symboly a znaky. Často jim nevěnujete pozornost, ale možná jste se už párkrát zamysleli, co která značka znamená. A asi to nevíte.

Setkat se s nimi můžete téměř na každém obalu. Některá loga jsou více povědomá. Například taková značka CE. Ta dokládá, že výrobek splňuje legislativní požadavky EU a může být uveden na trh Evropského hospodářského prostoru. Také splňuje základní požadavky na bezpečnost, ochranu zdraví nebo životní prostředí.

Další známou značkou je RESY. Setkat se s ní můžete na papírových a kartonových obalech. Už podle trojúhelníkových šipek je jasné, že logo má asi něco společného s recyklací. A opravdu je to tak. Logo potvrzuje, že použitý materiál krabice je recyklovatelný a dále znovu zhodnocený. Pod logem je vždy ještě malé číslo, které označuje výrobce produktu.

Nedávno jsme zde psali o normě ISPM 15 (International Standards for Phytosanitary Measures) a ta má samozřejmě také své logo. Standard ISPM se týká dřevěných obalů a má zajistit, aby nedošlo k zavlečení dřevních škůdců do jiných zemí. Obaly musí projít tepelným ošetřením, může se na ně použít pouze odkorněné dřevo nebo se sterilizují pomocí plynu. Logo obsahuje informace o výrobci, o zemi i oblasti původu a samozřejmě typu ošetření.

Celou škálu znaků používají výrobci plastových obalů. Jednotlivý symbol totiž značí konkrétní typ plastu, ze kterého je obal vyroben. Graficky se jedná o tři šipky ve tvaru trojúhelníku, které mají uvnitř různá čísla. 01 značí PET, 03 zase PVC. Celkem je značek zhruba dvacet. Tyto značky mají i jiné druhy obalů, takže stejné logo s číslicí 41 například označuje výrobek z hliníku.

Log spojených s recyklací existuje celá řada, některá jsou oficiální a povinná, některá si na výrobky a obaly přidávají sami výrobci.

Není nutné si všechny značky pamatovat, ale když je na obalu uvidíte nyní, možná si vzpomenete, co o výrobku říkají. Taková znalost rozhodně není na škodu.