Uzavírka ulice Vídeňská

Uzavírka ulice Vídeňská

Od 4.6.2019 probíhá rekonstrukce vozovky a kvůli tomu je uzavřena část ulice Vídeňská.

Ve směru od Kačerova doporučujeme odbočit již u Thomayerovy nemocnice do ulice Zálesí, následně odbočit vlevo do ulice Štúrova a pokračovat ulicí Libušská až na křižovatku s Dobronickou. 

Z dalších směrů (od Kunratic, od Jesenice, popř. od Písnice) žádné omezení není. V každém případě je ale potřeba počítat s velmi hustým provozem především v okolí křižovatky Libušská a Dobronická, kde se tvoří několikaminutové kolony. 

Uzavírka by měla trvat až cca do září.

 

MAPA S OBJÍZDNOU TRASOU.